Tiogaidean & Urrasachd

A' Gleidheadh Thiogaidean

Mura faic sibh am foirm seo cliogaibh an seo.

Faodaidh sibh tiogaidean fa leth no bùird airson deichnear airson an tachartais seo. Thèid tiogaidean a reic ris a' chiad fheadhainn a dh'iarras iad.

Mar phàirt de phrìs na tiogaid gheibh sibh:

 • Fàilteachas dheochan ron dinneir
 • Prògram oifigeil na dinnearach
 • Dinnear le 3 cùrsaichean
 • Leth-chuid de bhotal fìona gach duine
 • Ceòl is Dibhearsain às Dèidh na Dinnearach

 • Bòrd airson deichnear: £700.00 is VAT

  Tiogaidean fa leth: £75.00 is VAT


  GUS TIOGAIDEAN A GHLEIDHEADH CLIOGAIBH AN SEO

  Thèid far am bi daoine le tiogaidean singilte a' suidhe a roghnachadh le Media Scotland Events (thèid daoine bhon aon bhuidhinn a cheannaich tiogaidean fa leth a chur aig an aon bhòrd mura canar a chaochladh). Nuair a ghlèidheas buidheann barrachd air aon bhòrd, nì Media Scotland Events an dìcheall gus dèanamh cinnteach gu bheil na bùird cho faisg 's a ghabhas air a chèile.

  Roghainnean Pàighidh

  Cairtean-creideis is cairtean-cunntais/Fàirdealan

  Tha sinn a' gabhail ris gach prìomh chairt-cunntais is cairt-creideis agus mas e companaidh clàraichte a th' annaibh, faodaidh sinn fàirdeal a chur thugaibh airson a' bhùird. Cuiribh fios gu Aileen Turnbull, air 0141 309 4909 no le post-d gu aileen.turnbull@reachplc.com.

  Nota - Chan fhaighear tiogaidean gus an tèid sùim iomlan an fhàirdeil a phàigheadh.

  Seicichean

  Cuiribh ainm Media Scotland air seicichean airson pàigheadh agus cuiribh iad gu:

  Aileen Turnbull
  Duaisean Gàidhlig na h-Alba
  1 Cidhe a' Mheadhain
  Glaschu
  G3 8DA